Praktik i Miljöbrons projekt i Boråsregionen VT2022
Praktikplats

Praktik i Miljöbrons projekt i Boråsregionen VT2022

Verksamhet

Miljöbron driver studentprojekt inom hållbarhet där studenter får praktisk erfarenhet och företag och offentliga verksamheter ny kunskap och möjlighet till att lära känna framtida medarbetare. Inom Miljöbron driver vi flera delregionala projekt, bland annat 7H Kompetens och Håll Ut! 2022 som drivs inom Boråsregionen.

7H Kompetens syftar till att jobba med företag i kompetensförsörjningsprogram där behovsanalys, e-learning inom hållbarhet, studentinsatser är några av komponenterna för att förbättra förutsättningarna för medverkande organisationerna gällande tillväxt, innovation och att möta ökade hållbarhetskrav.

Håll Ut! 2022 arbetar med att ta fram en verktygslåda för Sjuhärads kommuners arbete med hållbarhet i relation till näringslivet. Syftet är att erbjuda verktyg för företag ute på landsbygden som kan ge dem stöd och skjuts i arbetet med att bli mer hållbara.

Uppgift

Vi söker en praktikant under våren som kan vara del och driva våra Borås-insatser. Som en del av praktiken får du vara med och: 

  • Vara med och utveckla projekten genom kontakt med deltagande aktörer.
  • Forma och anpassa innehållet i kompetensförsörjningsprogrammen och Håll Ut!s verktygslåda. 
  • Planera event som kommer hållas under våren.
  • Planera för och genomföra Miljöbrons koncept Booster. 
  • Kommunikation och planering mot studenter. 
  • Du får inblick i hur det är att driva projekt. 
Uppdragsgivare Miljöbron
Förkunskaper Kandidat eller masterstudent (exempelvis NMIL, SMIL, annat samhällsvetenskapligt program eller företagsekonomi med inriktning på hållbarhet). Bonus om du dessutom har anknytning till Borås-området.
Omfattning Hel eller deltid som praktik hösten 2021
Plats Distans och delvis i Borås/Göteborg
Kontaktperson

Elin Ekström
Elin@miljobron.se
076121751