Praktikplats

Praktik med vattenfokus

Verksamhet

Göteborgsregionen (GR) är ett förbund mellan Göteborg och 12 kranskommuner som har valt att jobba tillsammans. På avdelningen Miljö och samhällsbyggnad arbetar vi bland annat med frågor som rör bostadsbyggande, grönområden, avfall, kustens utveckling, miljö och vatten. På Miljö och samhällsbyggnad arbetas även med Bohuskustens vattenvårdsförbund som är en ideell förening vars medlemmar består av kommuner och industrier som bedriver verksamhet i anslutning till Bohuskusten. Förbundet har för ändamål att samordna kontroll av vattenkvalitet och -miljö för att beskriva hur den samlade påverkan ser ut.

Uppgift

Vattenvårdsförbundet arbetar med kontroller av vattnets tillstånd, men önskar veta mer om hur datan som tas fram används av medlemmar och Länsstyrelsen. Förbundet önskar till hösten en praktikant som kan hjälpa till att utvärdera medlemsnytta och utreda vad datainsamlingen leder till mer. Praktiken innebär att genomföra en undersökning, antagligen bestående av både enkätundersökning för medlemmar och intervjuer av medlemmar och Länsstyrelsen. Resultatet från arbetet förväntas sedan presenteras i en skriftlig sammanställning som förbundet kan använda sig av i kommande arbete.

Liknande undersökningar har gjorts tidigare så det finns material att utgå ifrån för inspiration.

Som praktikant kommer du att driva och utföra denna undersökning, men beroende på hur lång tid det tar kommer det också finnas möjlighet att delta i andra projekt på avdelningen Miljö och samhällsbyggnad utifrån just ditt intresse och bakgrund. Till exempel finns möjlighet att vara med på nätverksträffar inom olika områden med kommunrepresentanter och andra aktörer.

Under hösten sker även kalkning av sjöar och våtmarker så är du intresserad av att ta del hur det går till, och om det passar tidsmässigt, finns möjlighet att vara ute i fält vid helikopter- eller båtspridning.

Uppdragsgivare Bohuskustens vattenvårdsförbund, Göteborgsregionens kommunalförbund
Förkunskaper Du som söker bör vara intresserad av miljö- och vattenfrågor men någon djupkunskap krävs inte. Det är dock viktigt att du är bekväm med att genomföra intervjuer och själv tar initiativ för genomförande av undersökningen.
Omfattning 8-10 veckor
Plats Göteborg
Kontaktperson

Helena Callstam
0766-12 17 50
helena@miljobron.se