Projektanställningar

Kemikaliecoach

Verksamhet

Med snart 85 000 invånare är Kungsbacka är en växande kommun där både människor och företag utvecklas. Hos oss arbetar ca 7900 människor som vill, vågar och kan. Vill du bli en av oss? Nu erbjuder vi en tjänst som kemikaliecoach. Tjänsten är placerad i Depågruppen som tillhör förvaltningen för Teknik (Teknikens Hus) men arbetet kommer att ske för hela kommunen och samtliga av dess förvaltningar.

På förvaltningen för Teknik jobbar idag 170 medarbetare som planerar, underhåller och bygger ut infrastruktur i hela kommunen. I Teknikens Hus har man samlat driftspersonal från förvaltningarna Service, Teknik, Kultur & Fritid och Plan & Bygg under samma tak för att skapa bättre förutsättningar att lösa uppdrag gemensamt över förvaltningsgränserna. Vi ansvarar bland annat för gator och gatubelysning, gång- och cykelvägar, allmänna platser och parker, dricksvatten och avloppsrening, återvinning och avfall samt det kommunala bredbandsnätet. Vi gör vardagen lite enklare för kommunens invånare.

Depån som är en del av Teknikens hus ska underlätta vardagen för alla som utgår från huset med att ha ett fungerande och lättillgängligt lager med utomhusförvaring(upplag), bistå med uthyrning av maskiner och verktyg, verkstads- och snickeriarbeten samt administrativt stöd. Du kommer att ingå i en grupp som kommer att bestå av 10 personer.

Arbetsuppgifter

Kungsbacka kommun kommer planerar att under hösten 2019 införa ett, för hela kommunen, gemensamt verktyg för kemikaliehantering. Det innebär att kommunen ska genomföra kemikalieinventeringar på samtliga 250 arbetsställen och föra in detta i det verktyg/system som i skrivandets stund är under upphandling. Systemet ska användas som en databas där samtliga kemikalier ska registreras och riskbedömas. En viktig del i arbetet är också att fasa ut onödiga/överflödiga kemiska produkter och eventuellt ersätta produkter till mindre miljö-/hälsofarliga. Detta för att det ska bli så få registreringar och riskbedömningar som möjligt.

Som kemikaliecoach kommer du stötta de olika förvaltningarna och arbetsställena med samtliga steg i processen. Det är verksamheterna som har ansvaret för alla kemikalier som används respektive verksamhet och kemikaliecoachen ska verka som ett stöd och en drivkraft för att införa systemet i hela kommunen.

Det innebär att:

  • Säkerställa att inventering av kemiska produkter genomförs på samtliga ca 250 arbetsställen i kommunen
  • Bistå vid utrensning av kemikalier som inte används eller som kan ersättas av annan gemensamt bedömd bra produkt
  • Stötta ansvariga chefer och arbetstagare vid riskbedömning av kemikalier främst inom arbetsmiljö
  • Ta fram pedagogiskt material och genomföra utbildningsinsatser på enheter och förvaltningar
  • Dokumentera och sammanställa införandet av kemikaliehanteringssystemet.

 

Sista ansökningsdag: 2019-08-07. Rekrytering och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.

 

 

 

 

Uppdragsgivare Kungsbacka kommun
Förkunskaper Vem är du?
Vi tror att du som söker har en akademisk utbildning med inriktning mot kemi. Det är en fördel om du har erfarenhet av projektledning och har arbetat inventering och riskbedömningar tidigare men det är inget krav.Du bör vara självständig och ha lätt att ta egna initiativ. Att du är bekväm i en coachande roll, är positiv och har lätt skapa relationer är viktiga egenskaper för att lyckas i rollen. Vi ser gärna att du som söker nyss avslutat dina studier eller befinner dig i ett studieuppehåll. Körkort är ett krav.
Omfattning Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Heltid i 6 månader.
Startdatum: 2019-09-15 eller efter överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning
Plats Kungsbacka
Kontaktperson

Kontakt: Helena Callstam, Miljöbron 0766-121750
Katarina Björklund, Enhetschef Depå, Kungsbacka kommun 0300-83 45 22

Adress:Kungsbacka Kommun
Teknikens Hus
Verkstadsgatan 5
Kungsbacka