Uppdrag

Analysera resvanor och kom med förbättringsförslag

Verksamhet

Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag som tillsammans med andra ska forma Göteborg till en hållbar, attraktiv och dynamisk stad – öppen för världen. Bolaget arbetar långsiktigt
enligt Vision Älvstadens strategier med att möta vattnet, hela staden och stärka den regionala kärnan där man ska medverka till att området runt Göta älv fylls med boende, kontor, handel, mötesplatser
och allt annat som karaktäriserar en levande och inkluderande stad.

Älvstranden Utveckling AB följer den av kommunfullmäktige antagna visionen och strategierna för Älvstaden. I förverkligandet av visionen är de en viktig aktör och verkar för en tillfredsställande
stadsmiljö ur ett hållbart perspektiv. Utöver ekonomiska värden och en ekonomisk bärkraft arbetar de med att skapa och bevara sociala och ekologiska värden samt att utveckla bolagets kompetens och
metoder kring dem. För att bidra till helhetssyn, god samverkan och ett effektivt samarbete arbetar bolaget med stadens planerande nämnder och olika externa intressenter i syfte att skapa en hållbar
stadsutveckling.

Uppdrag

Älvstranden utveckling arbetar aktivt med att minska sin egen miljöpåverkan och som ett led i detta genomfördes under 2017 en resvaneundersökning bland de anställda. Man vill nu göra en ny undersökning för att följa upp förändringar, förbättringar och om genomförda åtgärder gett resultat. Enkäten som skickas ut görs av Älvstranden själva och din uppgift är att sammanställa resultatet, analysera det och komma med rekommendationer om hur de kan arbeta framöver, vad som kan förbättras och ge förslag på åtgärder som kan göras för att driva verksamheten mot hållbarare resvanor.

Uppdragsgivare Älvstranden utveckling
Förkunskaper Vi söker dig som läser på universitet/högskola och är intresserad av hållbarhetsfrågor. Du som söker bör ha grundläggande kunskaper i Excel eller liknande program eftersom svaren från enkäten sammanställs i detta program. Har du dessutom intresse för hållbart resande så är det ett plus.
Omfattning Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga 20 timmar på uppgiften som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Uppdraget skall utföras under perioden slutet av oktober till mitten av december men det är upp till dig som söker när under denna period. Sök gärna tillsammans med en kompis!
Plats Göteborg
Kontaktperson

Olivia Sandström
Affärsutvecklare hållbarhet
olivia@miljobron.se 
0766-12 17 53