Examensarbete/uppsats, Uppdrag

Samhällsnytta med kvarboende

Verksamhet

Jemmett Hållbara Smarta Hem är ett bostadsutvecklingsbolag med Sveriges främsta miljö- och energikoncept. Bolaget är värderingsstyrt inom hållbarhet och bildades av tidigare VD på Passivhuscentrum och Alingsåshem. Jemmetts målsättning är att vara Sveriges ledande bolag inom hållbart bostadsbyggande.

Uppgift

Jemmetts mission är att skapa moderna, livsbejakande bostäder som gör livet skönare, roligare, enklare och tryggare. Det görs på ett sätt som tar ansvar för en hållbar framtid.

Jemmett förändrar hur vi bygger och lever i våra hus. Byggnation och boende står för 40% av världens energianvändning. Det gör boendet till den enskilt största miljöpåverkande faktorn. Det handlar om hur vi bygger våra bostäder. Men lika mycket om hur vi lever i dem. Idag genererar vår livsstil i Sverige 10 ton koldioxid per person och år. Om mindre än 30 år måste vi vara nere i 0.9 ton om vi ska nå Sveriges klimatmål 2045.

Samtidigt som byggbranschen står inför stora utmaningar att bygga mer hållbart så lever vi människor längre och längre. Det innebär att behovet av anpassade boenden för allt fler äldre ökar i snabb takt. När det gäller kvarboende, är det en fråga som alla Sveriges kommun brottas med. Att förlänga tiden innan personer kommer till särskilt boende (äldreboende), då en äldreboendeplats är tre gånger dyrare per år för en kommun än en person som bor hemma med hemtjänst.

Ett av Jemmetts huskoncept är ett trygghetsboende som skapar möjlighet för människor att klara sig själva längre utan att behöva komma till ett särskilt boende. Med utökad stöd och social interaktion med grannar skapar Jemmetts boendekoncept fördelar som kan förhoppningsvis leda till längre kvarboende.

Examensarbetet innebär att analysera äldres boendevillkor och identifiera de samhällsekonomiska, sociala och miljömässiga nyttorna med kvarboende.

Slutgiltig akademisk frågeställning och avgränsning görs i samråd med företaget och handledare på din institution.

Uppdragsgivare Jemmett AB
Förkunskaper Vi söker dig som ska skriva examensarbete och läser en utbildning med inriktning mot t.ex. samhällsanalys, sociologi eller motsvarande.
Omfattning Examensarbetet kan anpassas till kandidat- eller mastersnivå.
Plats Göteborg
Kontaktperson

Helena Callstam
helena@miljobron.se
0766-121750