Examensarbete/uppsats

Sammanställa miljöpåverkan från båtar på forskningsstation

Verksamhet

Kristinebergs zoologiska hafsstation byggdes 1877 av Kungliga vetenskapsakademien, och är en av världens äldsta marina stationer för forskning och utbildning. Från och med 2008 drivs stationen av Göteborgs universitet. Kristineberg är beläget vid Gullmarsfjordens mynning, vilket gör det lätt att snabbt nå såväl kustmiljöer som öppet hav. Gullmarsfjorden är 30 km lång med ett största djup på 118 meter. Till de nyckelegenskaper som gör Gullmarn till en viktig marin miljö hör bland annat den utmärkta vattenkvalitén och ett stort antal olika habitat. Branta klippor, djupbottensediment, sand- och lerstränder, ålgräsängar, samt öppna och skyddade kuster - ger en mycket rik flora och fauna. Vetenskapliga studier har ägt rum i Gullmarsfjorden sedan 1830-talet, vilket gör att fjorden är väl dokumenterad. Gullmarn är naturreservat sedan 1983 samt ett EU BIOMARE referensområde.

Uppgift

För att komma ut till de viktiga områdena kring stationen har Kristineberg ett antal båtar och mindre fartyg. R/V Oscar von Sydow (12 m) och R/V Alice (12 m) är de viktigaste fartygen och de är utrustade för provtagning av både botten och det fria vattnet. De har en skeppare och en tekniker vid användande. Christine är en mindre båt med winch och öppet däck men med hytt och den används för kortare turer av forskare. Det finns dessutom tre mindre styrpulpetbåtar i aluminium, två ekor och en liten aluminiumbåt som får användas av forskare och studenter. Alla mindre båtar servas av lokal personal och de större går på varv en gång per år. Olika typer av bottenfärger används på båtarna och de små har fyrtaktsmotorer som körs på bensin medan de större går på diesel. Service och små reparationer är ganska vanligt på de mindre båtarna och utrustningen som används på dem utsätts för visst slitage. Linor och rep slits och kan släppa ifrån sig fibrer. Daglig användning under minst halva året är typisk.

Uppgiften går ut på att sammanställa den totala miljöbelastningen av forskningsstationens båtar. Aspekter som bränsle, bottenmålning, service, rengöring, slitage på linor och rep, småreparationer mm. kan alla bidra till oönskade utsläpp och bör vägas in. Även nyttan med att modernisera flottan vore bra att få med. Förhoppningen är att få ett underlag för att förändra Kristinebergs båtar och deras användning och kanske motivera ny teknik på det nya fartyg som man planerar att bygga (15-20 m).

Slutgiltiga avgränsningar och vinklingar, t.ex. om man ska titta på alla fyra anläggningar eller ej, i detta projekt görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på Kristineberg. Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.  

 

Uppdragsgivare Kristineberg marina forskningsstation, Göteborgs Universitet
Förkunskaper Examensarbetet är lämpligt för dig som läser på högskola/universitet med inriktning mot miljövetenskap, industrial ecology eller annan passande utbildning.
Omfattning Examensarbetet omfattar 15-30 hp och kan anpassas till både kandidat och mastersnivå beroende på vinkling och avgränsning.
Plats Lysekil (Fiskebäckskil)
Kontaktperson

David Sjöqvist
Affärsutvecklare hållbarhet
Mail: david@miljobron.se
Telefon: 0766-121754