Studentkonsult CO2 kartläggning till energibolag - arvoderat uppdrag
Studentkonsult

Studentkonsult CO2 kartläggning till energibolag – arvoderat uppdrag

Verksamhet

Lerum Energi AB är en ambitiös energileverantör som har sedan länge tagit beslutet att endast erbjuda förnybar energi från vattenkraft. Dessutom tar de tillvara på den naturliga kraften i kommunen med deras tre egna vattenkraftverk. Lerum Energi ägs 100% av Lerums kommun och i slutändan av kommunens invånare. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Lerum Fjärrvärme AB och Lerum Elhandel AB. Läs mer på Lerum Energis hemsida www.lerumenergi.se

Uppgift

Klimatförändringarna tilltar i takt och styrka. Flera nya larmrapporter, granskningar och policyprojekt skapar ett ökat tryck på bolags klimatarbete, både från marknaden och lagstiftare. Flera företag introducerar klimatneutrala erbjudanden och ställer om hela sina verksamheter till att bli klimatneutrala. Med denna omställning för dörren är det viktigt att som bolag förstå förutsättningarna för att ställa om sin verksamhet till helt klimatneutral. För att kunna ställa om till ett klimatneutralt samhälle krävs både ett lokalt och globalt perspektiv.  

Som student erbjuder vi dig ett uppdrag som studentkonsult för att göra en översiktlig kartläggning över Lerum Energis utsläpp av växthusgaser. Fokus i kartläggningen ligger på att identifiera prioriterade områden för utsläppsreduktion.

Uppdragsgivare Lerum Energi AB
Förkunskaper Vi söker dig som läser en teknisk eller hållbarhetsinriktad universitetsutbildning, på master eller kandidat nivå.  Du bör ha kunskaper inom CO2 kartläggning samt ha erfarenhet av att utföra en sådan. Önskvärt är att ni har tillgång till ett beräkningsverktyg. 
Omfattning Heltid eller deltid under januari och februari 2022. Ungefärlig tidsuppfattning 40 timmar. 
Plats Mestadels distans med chans till resor till Lerum.
Kontaktperson

Ebba Ekman, Miriam Markus-Johansson
ebba@miljobron.se,miriam@miljobron.se
076 612 17 55