Studentkonsult Miljöledningssystem - arvoderat uppdrag
Studentkonsult

Studentkonsult Miljöledningssystem – arvoderat uppdrag

Verksamhet

Lerum Energi är en ambitiös energileverantör som har sedan länge tagit beslutet att endast erbjuda förnybar energi från vattenkraft. Dessutom tar de tillvara på den naturliga kraften i kommunen med deras tre egna vattenkraftverk. Lerum Energi ägs 100% av Lerums kommun och i slutändan av kommunens invånare. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Lerum Fjärrvärme AB och Lerum Elhandel AB. Läs mer på Lerum Energis hemsida www.lerumenergi.se

Uppgift

Koncernen Lerum Energi AB har idag miljödiplom enligt Svensk miljöbas som innefattar i grova drag två tredjedelar av verksamheten. Ännu har inte miljödiplomering genomförts inom fjärrvärmeverksamheten av Lerum Energi.

Lerum Energi driver inom sin fjärrvärmeverksamhet fyra fjärrvärmeanläggningar och har en organisation med totalt sex medarbetare och en chef. Anläggningarna är inte bemannade men större delen av teamet har kontor vid fjärrvärmeanläggningen Aspedalen. Det finns även ett litet kontorsutrymme på värmeverket i Gråbo som inte används samt en mindre verkstad vid Aspedalens anläggning. Mycket dokumentation finns på plats men denna behöver kompletteras och föras in det blivande ledningssystemet.

Anledningen till varför fjärrvärmeverksamheten inte är miljödiplomerad ännu är på grund av att verksamheten till en början ägdes av både Lerum Energi och ett annat energibolag. Lerum Fjärrvärme har därför inte följt med på samma resa som Lerum Energi med miljödiplomeringen, då arbetet utfördes under tiden som fjärrvärmebolaget var uppdelat mellan energibolagen. Numera äger Lerum Energi 100% av fjärrvärmeverksamheten och det är nu aktuellt att verksamheten miljödiplomeras.

Som studentkonsult för miljöledningssystem får du uppdraget att hjälpa Lerum Energi med deras miljödiplomering inom fjärrvärmeverksamheten samt omdiplomera de andra verksamheterna (Elhandel och Eldistribution). Du kommer att få underlag att jobba med till en viss del och resten kommer du att behöva ta fram själv, inklusive miljöpolicy, mål, med mera, inför kommande revision under 2022.

Vi söker två kunniga studenter som vill vara en del i denna omställning och miljödiplomering. 

Uppdragsgivare Lerum Energi AB,Miljöbron
Förkunskaper Vi söker dig som läser en miljöinriktad utbildning på högskola/universitet. Du ska ha genomgått en kurs i miljöledningssystem eller motsvarande.Du kommer att ha en samordnande roll med flera uppgifter igång samtidigt, så du bör kunna hantera att ha flera bollar i luften samtidigt.
Omfattning Uppdraget är ett studentkonsultuppdrag och är beräknat att ta ca 20 timmar som förläggs i samråd med Miljöbron. Uppdraget genomförs vid sidan av studier och ska vara slutfört senast 20 mars. 
Plats Göteborg/Lerum
Kontaktperson

Ebba Ekman, Miriam Markus-Johansson
ebba@miljobron.se,miriam@miljobron.se
076 612 17 55