Uppdrag

Tävling: Visualisera ett examensarbete!

Bakgrund

Det skrivs ca. 80 000 examensarbeten i Sverige varje år, och de flesta av dem har ingen anknytning till våra globala hållbarhetsutmaningar. Genom Miljöbron ser vi till att dessa arbeten får förankring och leder till nytta i samhället, för den som skriver och för den som är uppdragsgivare.

För att öka spridningen av dessa viktiga arbeten och att de ska få än mer impact utlyser vi en tävling där högskole- och universitetsstudenter oavsett utbildningsbakgrund på något sätt ska visualisera resultatet. Det kan vara allt från en infografic till ett konstverk som är öppen för fri tolkning.

Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor, jury samt priser kommer inom kort, men det går bra att anmäla dig redan nu så är du säker på att få informationen.

Exempel på visualiseringar:

Infografic på temat mål 4 https://www.sdg4education2030.org
Konstverk på temat antivåld. Titel "Leka fred"
Uppdragsgivare Miljöbron
Omfattning Examensarbetena som ni ska visualisera kommer att läggas ut löpande. Välj det arbete som ni är mest intresserad av. Tiden ni förväntas lägga på uppdraget är max 20h inklusive att läsa arbetet. Max ett per student.

Preliminär deadline är 17:e februari.
Kontaktperson

David Sjöqvist
Affärsutvecklare hållbara samhällen
Mail: david@miljobron.se
Telefon: 0766 12 17 54