Examensarbete/uppsats

Tillverka i trä - hur tar vi oss an utmaningar?

Verksamhet

I projektet "Trämanufaktur - tillverka i trä" samlas företag som bygger i trä och dess leverantörer av system och utrustning för att gemensamt hitta vägar till ökad konkurrenskraft.

Det finns en stor utvecklingspotential i att tillverka i trä. Till exempel står i dag flerbostadsbyggandet i trä för cirka tio procent av all nybyggnation, och behovet av att ersätta betong med mer klimatvänliga träkonstruktioner ökar stadigt. Samtidigt är det en stor utmaning för företagen att ställa om och följa den snabba utvecklingen.

Innovatum leder projektet som har en budget på 19 miljoner kronor och som pågår i tre år med start 2019. Medverkande parter i Trämanufaktur – tillverka i trä går in med en insats på totalt cirka 5 miljoner kronor. Dessa är Innovatum, Högskolan Väst, Fyrbodals kommunalförbund, Högskolan för design och konsthantverk/Göteborgs universitet, Stiftelsen Stenebyskolan och Johanneberg Science Park, samt de 13 företagen Derome, Moelven Byggmodul, Sven Johansson Bygg, Södra, Vida Building, West Coast Windows, Atterfors Consulting, Binar Elektronik, Essve Produkter, Good Solutions Sweden, MVV Information Technology, Randek och Säffle Verkstadsbolag.

Projektet finansieras även med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.

Uppgift

I projekt "Trämanufaktur - tillverka i trä" samlas företagen i nätverksgrupper för att identifiera områden med stor potential för att därefter initiera aktiviteter, inte minst i form av test&demo. Den utrustning och teknisk kompetens som Högskolan Väst tillhandahåller på  Produktionstekniskt Centrum är en viktig resurs.

Under februari jobbar nätverksgrupperna på att identifiera de utmaningar som är gemensamma för flera av de ingående företagen. Examensarbetet kommer att utgå från en av de utmaningar som identifierats och uppgiften är att göra en fördjupad analys av problemen/möjligheterna som kan ligga till grund för lämpliga aktiviteter inom ramen för projektet. Det kan handla om att identifiera vad grundproblemet är och vad det är gruppen vill ha ut av att jobba med frågan men också om att se hur man kan samverka i denna typ av projekt utifrån de givna resurser som finns.

Under februari 2019 startas följande nätverksgrupper upp:

Nätverksgrupp Digitalisering. Området omfattar hela kedjan med konstruktion, beredning, produktionsstyrning, styrkoder, information till arbetsledning, samt operatörsinformation.

Nätverksgrupp Sammansättning. Inriktningen är industriell trähusproduktion av regelkonstruktioner. Exempel på frågeställningar är produktionsupplägg (huvudflöde/delflöden), internlogistik och hantering av material fram till sammansättningspunkten, geometrisättning (skippa tumstocken), fogning (spik, skruv, klammer).

Nätverksgrupp Massivträ.  Inriktningen är industriell produktion av massivträmoduler. Exempel på frågeställningar är produktionsupplägg, internlogistik, geometrisättning, bearbetning, fogning, restströmmar.

Slutgiltiga avgränsningar och vinklingar i detta projekt görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på Innovatum. Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet. 

 

 

Uppdragsgivare Innovatum
Förkunskaper Examensarbetet är lämpligt för dig som läser på högskola/universitet med inriktning mot företagsekonomi eller industriell ekonomi
Omfattning Examensarbete på kandidatnivå 15 hp, kan genomföras enskilt eller i grupp om två studenter.
Plats Trollhättan
Kontaktperson

Maria Rydberg
Mail: maria@miljobron.se
Telefon: 0766-121751