Examensarbete/uppsats

Trendspaning av alger som livsmedel i Asien

Verksamhet

Blå hållbara näringar kan lösa många av våra stora samhällsutmaningar. Havet som resurs kan kopplas till lösningar inom energi, livsmedel, material och hälsa. I den nationella maritima strategin konstateras att ”Det är angeläget att utveckla innovationsmiljöer och särskilt viktigt är det att stimulera miljöer där små och medelstora företag kan samverka med större förtag, forskningsinstitut och andra aktörer.” Innovatum som Science Park kan göra skillnad när Innovationer utvecklas i möten mellan olika kunskaper och kompetenser. Nedan följer två projekt kopplade Innovatums projekt inom blåa hållbara näringar som bland annat stöttar upp forskningscentret Kristineberg och Sotenäs Symbioscentrum.

  • Potentialen i alger som livsmedel i Sverige är stora, det har fram tills nu varit en outnyttjad resurs. Som en del i att undersöka konsumenters inställning till alger som föda kommer du att göra en trendspaning på hur produkten har marknadsförts och vilka försäljningskanaler i Asien, hur tradition och kultur bidrar till konsumtionen av dem samt vilka alger som är trendiga och varför.

Uppgift

Potentialen i alger som livsmedel i Sverige är stora, det har fram tills nu varit en outnyttjad resurs. Som en del i att undersöka konsumenters inställning till alger som föda kommer du att göra en trendspaning på hur produkten har marknadsförts och vilka försäljningskanaler i Asien, hur tradition och kultur bidrar till konsumtionen av dem samt vilka alger som är trendiga och varför.

Uppdragsgivare Innovatum
Förkunskaper Projektet lämpar sig för dig som studerar ekonomi, marknadsföring och handel.
Omfattning Examensarbetet omfattar 15hp, kandidatnivå för två studenter eller 30hp för en student.
Plats Trollhättan samt olika typer av forskningscenter i Västra Götalandsregionen
Kontaktperson

David Sjöqvist
Affärsutvecklare hållbarhet
Mail: david@miljobron.se
Telefon: 0766-121754