Uppdrag

Workshop med Kungsbacka kommun

Verksamhet

Kungsbacka kommun är den nordligaste kommunen i Hallands län och ingår i Storgöteborg. Centralort är Kungsbacka. Kommunen delas in i 10 kommundelar med 23 tätorter och präglas av starkt småföretagande, turism och närheten till havet. Med både Göteborg och Halmstad på enkelt pendlingsavstånd är Kungsbacka en attraktiv och snabbt växande kommun.

Uppgift

Den 21 februari, kl.13-16 kommer Kungsbacka kommuns miljöspecialist att leda en workshop kring medskapande med kommunledningsgruppen (kommundirektörens ledningsgrupp, dvs. de högsta cheferna för de olika koncerndelarna).

Till denna workshop vill man ha med sig kreativa, nytänkande studenter för att "blåsa liv" i dagen.

Uppdraget innebär att du som student kommer att få en identifierad utmaning som kommunen idag inte löser (t.ex. ”nyproducera små, relativt billiga lägenheter” eller ”tillhandahålla utbildning för hemmasittare som ger dem realistiska möjligheter att bli självförsörjande samhällsmedborgare”). Därefter kommer du att få spåna fram en lösning som någon annan än kommunen skapar (företag, privatpersoner, ideell sektor…). Lösningen får gärna vara wild & crazy och i idégenereringen behöver du inte ta hänsyn till gällande lagstiftning, kommunens ekonomi eller liknande. Enda "kravet" är att du som student ärligt tror att det skulle kunna vara en lösning på utmaningen.

I slutet av dagen pitchar ni studenter idéer till förvaltningscheferna och sedan spånar ni tillsammans vidare på vad vad som skulle behöva göras för att idéerna/lösningar skulle kunna bli av. (T.ex. kommunen måsta släppa kontrollen, mer utrymme i lagstiftningen, göra frågan relevant för andra aktörer mm).

De utmaningar som man önskar generera idéer till är följande:

  • Mångfald i boende
  • Psykisk ohälsa
  • CO2-utsläpp
  • Invånarnas medskapande

I detta uppdrag finns det möjlighet för dig som student att både utmana, inspirera och påverka höga chefer inom kommunen!

Uppdragsgivare Kungsbacka kommun
Förkunskaper Till detta uppdrag söker vi dig som kan tänka lite wild & crazy och utanför boxen. Du behöver inte ha några specifika förkunskaper men du bör vara kreativ, modig och lite galen:)
Omfattning Uppdraget omfattar deltagande på workshopen den 21/2 kl 13-16 samt några få timmars efterarbete.
Plats Kungsbacka
Kontaktperson

Helena Callstam, Miljöbron
0766-121750
helena@miljobron.se

Övrig information

Uppdraget omfattar deltagande på workshopen den 21/2 kl 13-16 samt några få timmars efterarbete.