Samarbeta med en universitetskurs

Vi börjar vår process med att sitta ner tillsammans med er och analysera era utmaningar framåt. Därefter hjälper vi er att bryta ner utmaningarna i uppgifter som studenter kan göra inom ramen för, eller vid sidan av, sina studier. När vi har hjälpt er att rekrytera, coachar vi både studenterna och er genom hela arbetet. Från första möte till avrapporterat resultat.

Kontakta oss för mer information

CSR-arbete

Har ni funderat på hur er organisation kan jobba med, eller utveckla, ert CSR-arbete?

Kontakta Olivia för mer information

Hållbar produktutveckling

Låt studenter stötta er i konceptutveckling från idé till produkt eller vidareutveckling av befintlig produkt, minskad energi- och materialförbrukning eller återvinningsmöjligheter av produkt/material.

Kontakta Miljöbron för mer infomration

Miljöledning

Ska ni miljöcertifiera ert företag och vill ha hjälp att komma igång med arbetet? Studenterna hjälper er att bygga en bra grund för ett framtida miljöledningsssystem.

Kontakta Martina för mer information

Miljöledning

Ska ni miljöcertifiera ert företag och vill ha hjälp att komma igång med arbetet? Studenterna hjälper er att bygga en bra grund för ett framtida miljöledningsssystem.

Kontakta Miljöbron för mer information

Miljöteknik

Elektroingenjörer utreder frågor som rör transporter, uppvärmning, förnyelsebar energi eller elnät utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Kontakta David om du vill veta mer

Digitala media

Är ni intresserade av digital kommunikation? Studenter tar i detta samarbete fram en digital artefak, t.ex. en filmsnutt, webbverktyg, spel, 3D-animation med mera.

Kontakta David för mer information

Hållbar leverantörskedja

Få en analys av hur hållbar er leverantörskedja är och få strategier för hur den kan bli ännu bättre.

Kontakta Olivia för mer information

Miljöpsykologi

Vill ni undersöka beteenden, vanor och attityder kopplade till hållbarhet eller miljö hos kunder och/eller anställda?

Kontakta med Helena för att få veta mer

Personalfrågor

Studenter på personalvetarprogrammet genomför undersökningar gällande arbetsmiljö, jämställdhet, integration, employer brandning, eller kunskapsinventering.

Kontakta Helena för mer information

Digitalisering och hållbarhet

Letar ni efter sätt att digitalisera er verksamhet? Är ni på jakt efter lösningar som kan effektivisera er resursanvändning eller förbättra er arbetsmiljö? Utforska kopplingen mellan hållbarhet och IT!

Kontakta David för mer information

Integrera hållbarhet i affärsmodellen

Vill du förstå vilka styrkor och svagheter som företagets affärsmodell har ur ett hållbarhetsperspektiv?

Kontakta Miljöbron för att veta mer

Miljöutredning

Behöver ni sätta igång med ert miljö- och hållbarhetsarbete men inte vet var ni ska börja? En bra start är att genomföra en miljöutredning på er verksamhet.

Kontakta David för detaljer