Företagsberättelse

Digitalisering av stenhuggeri - går det?

Under våren 2018 genomförde sex studenter ett projekt på Petterssons stenhuggeri i Trollhättan. Vi har varit i kontakt med Magnus Berglund som driver stenhuggeriet. Stenhuggeriet är inriktat på gravstenar, tillverkningen sker i Trollhättan men de levererar till hela landet. Gravstenarna tillverkas av granit och stenhuggeriet jobbar för att uppfylla de nära anhörigas önskemål för varje unik gravsten. Magnus och hans verksamhet tog hjälp av Miljöbron och fick hjälp av studenter för att skapa digitala modeller av gravstenar. Tidigare har man tillverkat utställnings stenar för att fotografera och använda i broschyrer men genom att skapa digitala modeller kunde man undvika slöseriet av granit ur ett miljömässigt perspektiv samt det tidsödande arbetet att ta fram modellerna. De digitala modellerna kan också ge en mer verklighetstrogen bild av hur varje sten kommer att se ut.

Magnus Berglund:

“Upplevelsen av processen var jättebra. Det var mycket trevliga och engagerade studenter som hade koll på dagens teknik och möjligheter. Det kändes som att upplägget mellan uppdragsgivare-Miljöbron-högskolan fungerade mycket bra.”

Magnus är nöjd över samarbetet med Miljöbron och hjälpen de fått av studenterna. Studenterna kunde komplettera de kunskapsluckorna som fanns på stenhuggeriet och hjälpa dem att ta fram ett verktyg för modeller av gravstenar.

“Resultatet levde upp till och överträffade mina förväntningar.”

Magnus beskriver att han är nöjd med resultatet och att de kommer att fortsätta i studenternas fotspår när de i framtiden skall ta fram nya modeller. Magnus tar även upp hur värdefullt det var att ha möten med studenterna och får en inblick i vad som var möjligt att göra och hur verksamheten kan utvecklas.

“Naturligtvis beror resultatet till viss del av vilka studenter som kommer vara med i projektet, men efter min erfarenhet så har det fungerat jättebra och det kan vara en tillgång i utvecklingen av en verksamhet.”

Magnus har redan tipsat andra företag att ta hjälp av Miljöbron och på så sätt utveckla sin verksamhet. Vi är glada att Magnus är nöjd med resultatet och hoppas att vi kan hitta studenter i framtiden som kan hjälpa stenhuggeriet med nästa hållbarhetsutveckling.