VÅRA TJÄNSTER

Studentprojekt

Det finns såklart olika sätt att ta hjälp av studenter inom sin organisation. Här hittar du några former som exempel för att lättare greppa våra samarbetsformer. Men vi hjälper såklart till att hitta rätt i nästa steg.

 

Se exempel på våra nuvarande projekt här

VÅRA TJÄNSTER

Vi hjälper dig på vägen

Alla företag är på väg någonstans. Den resan kräver ett ständigt ifrågasättande, ny kunskap och innovativa idéer. Hur ska ni möta framtidens utmaningar? Vi försörjer dig med hållbarhetskompetens, rekrytering, miljöledningsstöd och allt annat du kan behöva.

Praktik

Kanske det tydligaste exemplet på hur en student kan bli en del av er organisation, men det kan också vara klurigt att få till omfattningen helt rätt så alla parter får ut så mycket som möjligt. Praktikuppgifternas omfattning och den interna stödstrukturen är två nycklar för en lyckad praktik. Vi vill såklart se till att praktiken fortlöper som ett välsmort maskineri. Vi förbereder er och studenten innan praktiken, följer upp under praktiken samt stöd vid behov. Som i alla våra projekt utreder vi tillsammans med er diskutera hur vi kan ta studentens arbetet vidare.

Bli ett case i en kurs på universitetsnivå

Vi samarbetar med kurser löpande från år till år. Här är det ett enkelt sätt för er verksamhet att bli en del av någon eller flera av våra kurser. Denna samarbetsform har en tydlig start och avslut varje år där studenterna oftast arbetar heltid eller parallellt med föreläsningar med ert case och vi vet ännu tydligare vad för kompetens och resultat. Vi samarbetar med Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan Väst, och och Jönköpings universitet.

Läs mer om vilka kurser vi samarbetar med här

Studentkonsult

Har ni specifika uppgifter som ni behöver få gjort innan en viss deadline, men inte kräver den spetskompetens ni utvecklat på företag? Anställ studenter som för en timersättning hjälper er med att få detta gjort. Exempel kan vara allt från kemikalieinventering till uppdatering av ert Miljöledningssystem. Våra övriga studentsamverkansformer utgår antingen från att studenterna får CSN och en del av sin utbildning, eller att friare få utforska vissa områden och utveckla sina kompetenser. Det som ligger utanför detta gör såklart att studenterna får kompensation för deras tid.

Hör av er kring vad ni behöver hjälp med

Låt studenter skriva sin uppsats med er 

Studenter från alla möjliga olika utbildningar vill ofta ta chansen att göra sitt examensarbete tillsammans med företag. Examensarbeten går på djupet i en fråga och ger en omfattande analys utifrån vetenskapliga ramar, antingen på kandidat- eller masternivå beroende på omfattning. Oftast skriver en eller två studenter sin uppsats under 10-20 veckor, vanligtvis på våren. Detta är en fantastisk möjlighet att få en omfattande genomlysning av en fråga inom er verksamhet.

Kortare uppdrag för effektiv och explorativ input 

För lite mindre frågor och undersökningar är uppdrag en bra samarbetsform. En eller flera studenter genomför kortare arbetsuppgifter om ca 20-40 timmar per student. Studenterna arbetar ideellt i utbyte mot kontakter, referenser och lärande. Här är frågeställningarna öppnare och mer explorativa och samtidigt inte knutna till akademisk formalia. Ett bra sätt att exempelvis få in nya idéer inom områden som ni inte hunnit prioritera.