VÅRA TJÄNSTER

Vi hjälper dig på vägen

Alla företag är på väg någonstans. Den resan kräver ett ständigt ifrågasättande, ny kunskap och innovativa idéer. Hur ska ni möta framtidens utmaningar? Vi försörjer dig med hållbarhetskompetens, rekrytering, miljöledningsstöd och allt annat du kan behöva.

VÅRA TJÄNSTER

Vi hjälper dig på vägen

Alla företag är på väg någonstans. Den resan kräver ett ständigt ifrågasättande, ny kunskap och innovativa idéer. Hur ska ni möta framtidens utmaningar? Vi försörjer dig med hållbarhetskompetens, rekrytering, miljöledningsstöd och allt annat du kan behöva.

Studentprojekt

Sedan 1997 har Miljöbron initierat, förmedlat och coachat samarbetsprojekt mellan näringsliv och studenter. Alla våra medlemmar får ett skräddarsytt program för att katalysera sin hållbarhetsstrategi med hjälp av studenter.

Läs om hur det funkar

Projektledning

Miljöbron är en aktiv och drivande partner i ert hållbarhetsarbete. Vi erbjuder projektledning, rådgivning och strategiarbete. Med hjälp av noggrant framtagna metoder utför vi en djupare behovsanalys där vi identifierar gap och möjligheter för utveckling. Utifrån resultatet på behovsanalysen sätter vi mål och indikatorer tillsammans, tar fram en färdplan och genomför de initiativ som behövs för att nå målen.

Få stöd

Rekrytering

Söker er organisation en hållbarhetstalang? Vi har ett brett nätverk av både nyexaminerade och längre-sedan-examinerade studenter som kan matcha ert rekryteringsbehov.

Vi kan sköta hela rekryteringen eller delar av den, enligt era behov.

Ta kontakt

Hållbarhetskompetens för hela företaget

Marknaden för hållbarhetslösningar växer så det knakar. Att integrera hållbarhet i sin verksamhet och affärsmodell är lika viktigt för överlevnad nu som digitaliseringen varit sedan 90-talet. Genuin förflyttning mot hållbart företagande kräver att alla inom organisationen, oavsett roll, är utrustade med en hållbarhetslins. Då kan alla beslut i hela företaget grundas på samma värderingar.

Vi erbjuder både färdiga och skräddarsydda utbildningar inom hållbarhet som riktar sig till alla medarbetare på företaget. Digitalt, enkelt och på medarbetarnas villkor.

Höj er kompetens