VÅRA TJÄNSTER

Integrera hållbarhet i företaget

Hållbarhet är idag vad digitalisering varit sedan 90-talet. Hur ska ni möta framtidens utmaningar?

Vi erbjuder hållbarhetskompetens, projekt- och processledning, rekrytering och mycket som kan behövas på resan.

 

Gör en allmän intresseanmälan

VÅRA TJÄNSTER

Vi hjälper dig på vägen

Alla företag är på väg någonstans. Den resan kräver ett ständigt ifrågasättande, ny kunskap och innovativa idéer. Hur ska ni möta framtidens utmaningar? Vi försörjer dig med hållbarhetskompetens, rekrytering, miljöledningsstöd och allt annat du kan behöva.

Studentprojekt

Vi på Miljöbron har sedan 1997 länkat samman näringslivet och studentprofiler inom hundratals olika områden. Det finns olika värden i att ta in studenter i er organisation - allt från att nå kompetens ni saknar internt till employer branding. Oavsett vilka värden som är viktigast för er hjälper vi till att få rätt kompetens på rätt plats, och arbetet blir värdefullt och kommer till användning.

Läs mer om våra vanligaste samverkansformer

Ge era medarbetare förutsättningar att arbeta mer hållbart

Går ni i tankar kring miljöcertifiering, miljödiplomering eller vill ni utveckla ert hållbarhetsarbete? Vi kan hjälpa er med marknadens vassaste grundläggande miljöutbildning! Utbildningeng är helt nyutvecklad, inklusive EUs klimatpaket, och innefattar allt från omvärldsbevakning till de senaste miljöpolicys och lagar som är viktiga att hålla koll på.

Utbildningen är helt digital i ett användarvänligt e-learningsformat med interaktiva övningar. En viktig del i hållbarhetsarbetet!

Läs mer om vår grundläggande miljöutbildning

Ta ert hållbarhetsarbete till nästa nivå

För att växa på framtidens marknad krävs en genuin förflyttning mot hållbart företagande. För att det ska ske är det viktigt att alla inom organisationen, oavsett roll, är utrustade med ett hållbarhetstänk och en gemensam grund att stå på. Därför har vi utvecklat ett utbildnings- och innovationsprogram som vi kallar Agenda 2030-linsen™. Programmet innehåller dels en grundläggande hållbarhetsutbildning och reflektionsdelar, men även en workshop-del för att knyta an de globala målen till er verksamhet, och era roller.

Vi har både färdiga och skräddarsydda utbildningar inom hållbarhet för alla medarbetare. Digitalt och enkelt.

Jag vill veta mer om Agenda 2030-linsen™

Rekrytering

Söker er organisation en hållbarhetstalang? Vi har ett brett nätverk av både nyexaminerade och längre-sedan-examinerade studenter som kan matcha ert rekryteringsbehov.

Vi kan sköta hela rekryteringen eller delar av den, enligt era behov.

Läs mer om hur vi hjälper till med rekrytering

Rådgivning och konsulttjänster

Miljöbron är en aktiv och drivande partner i ert hållbarhetsarbete. Vi erbjuder projektledning, rådgivning och strategiarbete. Vi utför en djupare behovsanalys där vi identifierar gap och möjligheter för utveckling. Utifrån resultatet på behovsanalysen sätter vi mål och indikatorer tillsammans, samt tar fram en färdplan. Tillsammans med våra drivna studenter genomför vi därefter de initiativ som behövs för att nå målen.

Få stöd