Finansiärer

Det är våra finansiärer och samarbetspartners som ger företag och studenter
den ovärderliga möjligheten att mötas i olika projekt genom Miljöbron.

Hör av dig till maria@miljobron.se eller ring 0766-12 17 51 om du är intresserad av att gå in som finansiär.

Västra Götalandsregionen ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – för hälsa och trygghet i vardagen och för ett livskraftigt Västra Götaland nu och i framtiden.
Läs mer

 

Göteborgs universitet har 50 000 studenter och 5 000 anställda. Göteborgs universitet är därmed ett av de största universiteten i Nordeuropa. Universitetet är också ett av de populäraste med flest sökande till många program och kurser.

Läs mer

 

Sjuhärad är delregionen som ligger strategiskt där vägarna från Stockholm och Småland och den framtida Götalandsbanan kommer in i Västra Götaland. Näringslivet är diversifierat med en ovanligt stor andel små- och medelstora företag.

Läs mer

 

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket arbetar offensivt för att miljömålen ska uppnås och har överblick över miljöarbetet och hur miljön mår.

Läs mer

 

Chalmers är en teknisk högskola som forskar och utbildar på bred front inom teknik, naturvetenskap och arkitektur. På Chalmers studerar ca 10 000 studenter. Chalmers ska medverka till en hållbar utveckling både nationellt och globalt.

Läs mer

 

Högskolan Väst är en modern och framtidsinriktad högskola med campus i Trollhättan. Högskolan har en stor ämnesbredd i arbetslivsnära utbildningar och för en tät samverkan med samhälle och näringsliv. Skolan har idag cirka 10.000 studenter.

Läs mer

 

I Fyrbodals kommunalförbund samarbetar 14 kommuner med sammanlagt 258 000 invånare. Syftet är att tillsammans bli starkare och kunna möta framtiden på ett bättre sätt.

Läs mer

 

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. På Högskolan i Borås finns 15 000 studenter och 650 anställda.

Läs mer